Kim jesteśmy

O nas

Dla większości ludzi dziecko jest uosobieniem niewinności, plastycznym „materiałem”, z którego wspólnie, jako rodzice, koledzy z podwórka, nauczyciele i wszyscy, których spotka na etapie swojego emocjonalnego rozwoju, wszyscy wspólnie tworzymy dobrego, wartościowego człowieka. Są jednak tacy, którzy w dziecku widzą obiekt seksualny! Nasze społeczeństwo zgodnie nie akceptuje takich zwyrodnień, ale wykorzystywanie seksualne dzieci jednak się zdarza. Fundacja DOŚĆ powstała z myślą o ochronie dzieci na różnych płaszczyznach: doraźnej, prewencyjnej, edukacyjnej oraz legislacyjnej.

Czym się zajmujemy

Wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci dorastały w otoczeniu bezpiecznym i kształtującym jego osobowość oraz psychikę tak, że jako dorosły człowiek będzie kierował się empatią, dobrocią, rozsądkiem, wiedzą, doświadczeniami. Dzieciństwo ma ogromny wpływ na to kim i jacy jesteśmy w naszym dorosłym życiu. Jednak czy dzieci, które w pierwszych latach swojego życia doświadczyły krzywdy ze strony osób, które powinny być dla nich wsparciem i autorytetem, których psychika w sposób trwały została zraniona często przez najbliższych, które wielokrotnie były wykorzystywane nie mając do kogo zwrócić się o pomoc,… Czy dzieci wykorzystywane seksualnie mają szansę na trwały związek, na szczęśliwą rodzinę, na życie bez depresji i myśli samobójczych?

Przestępstwa seksualne wobec dzieci to chyba najgorsza forma wyrządzenia krzywdy drugiemu człowiekowi, bo wywiera na nim piętno do końca jego życia już na samym jego początku. Zgodnie z artykułem 200 Kodeksu Karnego kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Artykuł 200 KK określa również sankcje za prezentowanie dziecku treści pornograficznych, prezentowanie dziecku czynności seksualnych, czy pokazywanie dzieciom treści pornograficznych. Czy jednak nasz Kodeks Karny chroni nasze dzieci?

Z policyjnych danych archiwalnych wynika, że tylko w latach 2007 – 2009 ze wszystkich 29 tysięcy (zgłoszonych!!!) przestępstw o charakterze seksualnym prawie 25 tysięcy dotyczyło nieletnich. To ogromna większość wszystkich zgłoszonych przestępstw seksualnych. Ile z tych przestępstw dotyczyło dzieci poniżej 15 roku życia? Ilu przestępstw nikt nie zgłosił?

Czy można wymagać od dziecka, że w przypadku zagrożenia zachowa się odpowiedzialnie, zdecydowanie, logicznie,… dorośle? To na nas, dorosłych, spoczywa zadanie zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa poprzez niedopuszczanie do zagrożeń, uważne słuchanie swojego dziecka i poważne traktowanie jego zarzutów wobec innych osób, szczególnie wobec osób dorosłych, zwracanie uwagę na niepokojące objawy, na niepokojące rysunki dziecka, jego gesty, formy zabaw. To na dorosłych spoczywa edukowanie dzieci, zwracanie uwagi i reagowanie na niepokojące zachowania dorosłych wobec dzieci.

Zgodnie z Statutem Fundacji DOŚĆ, naszym celem jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym oraz niesienie pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i ich rodzinom. Cel ten realizujemy poprzez:

  • monitoring sieci komputerowych pod kątem rozpowszechniania materiałów
    o treściach pedofilskich oraz przekazywanie tego typu materiałów odpowiednim służbom. Fundacja swoje działania prowadzi zarówno w ogólnodostępnych zasobach internetowych, jak również w zasobach ukrytych typu „deep web”
  • programy badawcze, informacyjne i szkoleniowe służące zdobywaniu
    i upowszechnianiu wiedzy na temat pedofilii, praw dzieci oraz przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci,
  • upowszechnianie wiedzy i edukację w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnego dzieci oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w tym zakresie,
  • realny wpływ na kształtowanie prawa w zakresie ochrony dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, ale również możliwości sankcji wobec osób skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci.